หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขา > 7 เหตุผล ที่น้องๆ ต้องเลือกเรียนเลขาเเพทย์ฯ
7 เหตุผล ที่น้องๆ ต้องเลือกเรียนเลขาเเพทย์ฯ

admin mps
1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 647 เหตุผล ที่น้องๆ ต้องเลือกเรียนเลขาเเพทย์ฯ ที่สวนสุนันทา

มั่นใจในคุณภาพ ทีมอาจารย์ และการเรียนการสอนที่จะทำให้น้องๆ ได้รับความรู้ และมีทักษะทางวิชาชีพ มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา # เลขาเเพทย์สวนสุนันทา #เลขาเเพทย์สวนนัน#tcas63#mpsssru