หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมสาขา > รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota

admin mps
1 ก.พ. 64 - 31 ธ.ค. 64สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2564 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admission.ssru.ac.th
www.mps.ahs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#Dek64 #TCAS64