หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผลงาน/วิจัย/วิชาการ > งานวิจัย
งานวิจัย

admin mps
2021-04-08 15:43:35

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิตินันท์ จักรเพชร ศิษย์เก่าเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข รุ่น 1 รหัส 001 ซึ่งร่วมวิจัยในหัวข้อ Factors affecting the quality of working life at the College of Allied Health Sciences Suan Sunandha Rajabhat University, Samut Songkhram Education Center กับทีมอาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข นำโดย อาจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน Scopus ชื่อวารสาร Systematic Reviews in Pharmacy