หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เรียนทั้งหมด 120 หน่วยกิต เรียน 4 ปี จบแล้วทำงานด้าน นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านเลขานุการการแพทย์ งานด้านเวชระเบียน งานด้านการประกันคุณภาพของโรงพยาบาล
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เรียนทั้งหมด 120 หน่วยกิต เรียน 4 ปี จบแล้วทำงานด้าน นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิจัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านเลขานุการการแพทย์ งานด้านเวชระเบียน งานด้านการประกันคุณภาพของโรงพยาบาล

admin mps
2021-10-12 10:42:59


สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เรียนทั้งหมด 120 หน่วยกิต เรียน 4 ปี จบแล้วทำงานด้าน

นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิจัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ธุรการ งานด้านเลขานุการการแพทย์ งานด้านเวชระเบียน งานด้านการประกันคุณภาพของโรงพยาบาล งานประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา/การประชุม

และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

************************

????สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564- 7 มกราคม 2565 ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต www.admission.ssru.ac.th 

????รับทุกสายการเรียน ทั้งสายสามัญ (วิทย์/ศิลป์) และสายอาชีพ (ปวช.) และกศน. 

????สอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Portfolio

????ไม่ใช้คะแนนสอบ GAT-PAT

????เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

????รหัสสาขา #2236 

????สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง INBOX หรือโทร 095-194-2449 และ 082-893-5614

www.ahs.ssru.ac.th

www.mps.ahs.ssru.ac.th

#เลขาฯแพทย์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#MPSSSRU

#Dek65

#TCAS65