หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผลงาน/วิจัย/วิชาการ > อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล (อ.นก) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ถึง 4 เรื่อง
อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล (อ.นก) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ถึง 4 เรื่อง

admin mps
2021-10-12 10:38:40


เรามั่นใจว่าเราสามารถให้คำแนะนำนักศึกษาได้


อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล (อ.นก)

ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ถึง 4 เรื่อง


ในการนี้ได้มีผลงานที่นักศึกษาและอาจารย์ทำร่วมกัน ได้รับตีพิมพ์ด้วยเช่นกันจ้า ????


#เลขาแพทย์สวนนัน #สาขาเดียวที่มีนักศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ