หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผลงาน/วิจัย/วิชาการ > อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา) สาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุขได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1
อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา) สาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุขได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1

admin mps
2021-10-12 12:29:11

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ

????????อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา) สาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข 

????????ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1 เรื่อง Assessment of the Health-Promoting Behaviors of Hospitalized Patients with Non-Communicable Diseases During the Second Wave of COVID-19 

????????ในวารสาร Journal of Multidisciplinary Healthcare ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus และ SJRQ1 มากกว่า 10 ปี

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th