หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แนะนำ...8 สาขาวิชา..โดนใจ..ที่ใครๆก็อยากเรียน....
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แนะนำ...8 สาขาวิชา..โดนใจ..ที่ใครๆก็อยากเรียน....

admin mps
2021-04-08 15:58:38

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม แนะนำ...8 สาขาวิชา..โดนใจ..ที่ใครๆก็อยากเรียน....https://fb.watch/4KvI7ToF5G/