หน้าหลัก > ประกาศ

เปิดรับแล้วจ้า!!! รับจำนวนจำกัดนะคะ
สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (portfolio)วันที่ 1 ตุ ...
2021-11-17 14:32:55
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
https://drive.google.com/drive/folders/18AXf_T5aulTciAX-UWgwfjNXGS61WWGz?usp=sharing ...
2021-04-08 16:02:11
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2564 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admission.ssru.ac.th www.mps.ahs
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจ ...
2021-10-12 10:45:22
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอให้ผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.รายเก่าและรายใหม่ (รหัสนักศึ ...
2021-10-12 10:45:58
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
กองบริการการศึกษา แจ้งกำหนดการขอยกเลิกรายวิชา (W) และประเมินอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนท ...
2018-11-16 09:25:35
ประกาศปัจจุบัน