หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2564 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admission.ssru.ac.th www.mps.ahs
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2564 สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admission.ssru.ac.th www.mps.ahs

admin mps
2021-10-12 10:45:22สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 Quota ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2564 สมัครได้ทางเว็บไซต์

 www.admission.ssru.ac.th
www.mps.ahs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#Dek64 #TCAS64