หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวผลงาน/วิจัย/วิชาการ > ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา) ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1
ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา) ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1

admin mps
2021-10-12 10:42:09

ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา)

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1 เรื่อง Assessment of the Health-Promoting Behaviors of Hospitalized Patients with Non-Communicable Diseases During the Second Wave of COVID-19 ในวารสาร Journal of Multidisciplinary Healthcare ซึ่งอยู่ในฐาน Scopus และ SJRQ1 มากกว่า 10 ปี???? #คุณภาพจัดเต็ม


#เลขาเเพทย์สวนนัน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#tcas65 #dekD65