หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

หัวข้อวิจัยนักศึกษา
นที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2018-11-16 09:47:09
งาน80ปี
งาน 80 ปี สวนสุนันทาพร้อมแนะนำหลักสูตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆสูตรชาววังพบกันได้วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ...
2018-11-16 09:42:49
แสดงความยินดีกับนักศึกษา
ยินดีกับนักศึกษาสาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขน. ส. พนิตษา วรรณทอง ชั้นปีที่ 3 เรื่อง Cannab ...
2018-11-16 09:37:13
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการคัดกรองโรคเบื้องต้น
อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการค ...
2018-04-13 14:21:22
ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำนักศึกษาเ ...
2018-03-14 10:56:17
อาจารย์ไปนำเสนอผลงาน
เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ ...
2018-03-14 10:29:29
ศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข ...
2018-04-13 14:16:32
ข่าวปัจจุบัน