หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผลงาน/วิจัย/วิชาการ
ข่าวผลงาน/วิจัย/วิชาการ

อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา) สาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุขได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอา ...
2021-10-12 12:29:11
อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รับงบประมาณสนับสนุน โครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปี 2565
วันที่ 27 กันยายน 2564 รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2021-10-12 12:10:21
อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล (อ.นก) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ถึง 4 เรื่อง
เรามั่นใจว่าเราสามารถให้คำแนะนำนักศึกษาได้อ.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล (อ.นก)ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในร ...
2021-10-12 10:38:40
ตีพิมพ์ต่อเนื่อง ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ???? เรื่องงานวิจัย เรามั่นใจว่าเราเชี่ยวชาญ และทุกองค์กร ต้องการนักวิจัย
ตีพิมพ์ต่อเนื่อง ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติเรื่องงานวิจัย เรามั่นใจว่าเราเชี่ยวชาญและทุกองค์กร ต้องก ...
2021-10-12 10:42:20
ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา) ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ฐาน Scopus และ SJRQ1
ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข (อ.ภา)ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ...
2021-10-12 10:42:09
งานวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิตินันท์ จักรเพชร ศิษย์เก่าเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข รุ่น 1 รหัส 001 ซ ...
2021-04-08 15:43:35
ข่าวย้อนหลัง