หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร
ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร

รวมมิตร สกิดใจน้อง ๆ
สำหรับวันนี้ เเอดมินขอรวบรวมอาจารย์ในสาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข ที่แต่ละท่านมีความมีความ ...
2021-11-17 15:37:55
ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ ...
2021-11-17 13:55:24
ประชุมสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสาขา และหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์ รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธาร ...
2021-10-12 12:02:05
ข่าวย้อนหลัง