หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร
ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร

รวมมิตร สกิดใจน้อง ๆ
สำหรับวันนี้ เเอดมินขอรวบรวมอาจารย์ในสาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข ที่แต่ละท่านมีความมีความ ...
2021-11-17 15:37:55
ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์ ...
2021-11-17 13:55:24
ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 27 กันยายน 2564 ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์แ ...
2021-10-12 12:06:12
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สอบโครงงานงานวิจัย 5 บท รายวิชา HMS4410 บูรณาการงานเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
วันที่ 29 กันยายน 2564 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์ ดร.พรรณี ...
2021-10-12 12:06:45
สอบหัวข้อวิจัยของนักศึกษาในรายวิชา STA3145 สถิติและวิธีวิจัยทางการแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 เรื่อง
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ร.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณ ...
2021-10-12 11:59:52
รุ่นพี่มาให้การต้อนรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64 รอบ 1 Portfolio)
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ร้อยเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธ ...
2021-10-12 12:00:46
นักศึกษาปี4สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นศ.เลขาแพทย์ฯ ปี 4 ฝ่าวิกฤติ "โควิด19" ผ่านการฝึกงาน...ฉลุยวันที่ 26 มีนาคม 2564 ร้อยเอก น ...
2021-10-12 12:03:15
ข่าวปัจจุบัน