หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร
ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประชุมสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสาขา และหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์ รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธาร ...
2021-10-12 12:02:05
ข่าวย้อนหลัง