หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > รุ่นพี่มาให้การต้อนรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64 รอบ 1 Portfolio)
รุ่นพี่มาให้การต้อนรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64 รอบ 1 Portfolio)

admin mps
2021-10-12 12:00:46
วันที่ 13 มีนาคม 2564 ร้อยเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรุ่นพี่มาให้การต้อนรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS 64 รอบ 1 Portfolio) ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th