หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ TCAS 65 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ TCAS 65 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565

admin mps
2021-11-17 15:35:08สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ
TCAS 65 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน รอบ Portfolio
แฟ้มสะสมผลงาน
GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ถ้ามี
สอบสัมภาษณ์ Online
สมัครมาได้เลยค่ะ สาขานี้เลิศมากขอบอก...เรียนกับทีมแพทย์ พยาบาล และนักบริหารมากประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานวิจัยและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ..!!!!
#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
#TCAS65 #เด็ก65
www.ahs.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th 

Download