หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

admin mps
2021-11-17 13:55:24

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 

????????ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

▶▶เป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่สองให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี เพื่อป้องกันโควิด 19  

▶▶▶ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 22,290 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเยาวชน 

สุนันทาร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

????????#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th