หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ TCAS 65 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ TCAS 65 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565

admin mps
2021-11-17 14:29:27

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ
ข้อความ

สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
????????เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ TCAS 65 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ - 7 มกราคม 2565
????????หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
????????รายละเอียดที่ต้องเตรียมใน Portfolio
▶▶แฟ้มสะสมผลงาน
▶▶GPAX มากกว่าหรือเท่ากับ 2.00
▶▶ ใบประกาศเกียรติบัตร กิจกรรมที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน
▶▶ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ถ้ามี
▶▶สอบสัมภาษณ์ Online
????????สมัครมาได้เลยค่ะ สาขานี้เลิศมากขอบอก...เรียนกับทีมแพทย์และพยาบาล นักบริหารมากประสบการณ์
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำวิจัยและเผยแพร่ในระดับนานาชาติ..อุต๊ะ!!!!

????????#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
#TCAS65 #เด็ก65
www.ahs.ssru.ac.th