หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > รวมมิตร สกิดใจน้อง ๆ
รวมมิตร สกิดใจน้อง ๆ

admin mps
2021-11-17 15:37:55

อาจเป็นรูปภาพของ ‎7 คน และ
‎ข้อความพูดว่า "‎MpS f Medical and
Public Health Secretary
สายาวียาเลยานุการการแพทษ์นละสาธารณสุข د
แพทย์ นักบริหาร พยาบาล MPS.SSRU
ทีมอาจารย์ คุณภาพ... ประจำสาขา พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ‎"‎‎

สำหรับวันนี้ เเอดมินขอรวบรวมอาจารย์ในสาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข ที่แต่ละท่านมีความมีความถนัดในแต่ละด้าน
และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ + ประสบการณ์ ให้กับน้อง ๆ
ให้น้อง ๆ จบไปอย่างมีคุณภาพ #เลขาเเพทย์สวนนัน #MPSSSRU????