หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ประจำหลักสูตร > ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี
ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี

admin mps
2021-10-12 12:06:12

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

วันที่ 27 กันยายน 2564 

????????ร้อยเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

????????ร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด 19  มีผู้มารับวัคซีน 5,955 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 

????????ณ เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต Central Plaza Westgate ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

????????#สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th