หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กำลังใจจากพี่จินนี่ นางสาวจินตนา รักษาชาติ พี่ปี 4 สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
กำลังใจจากพี่จินนี่ นางสาวจินตนา รักษาชาติ พี่ปี 4 สาขาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุขสาขาวิชาเลขานุกา ...
2021-04-08 17:52:46
ประชุมสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อติดตามความก้าวหน้าของสาขา และหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาในเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วันที่ 23 มีนาคม 2564 อาจารย์ รอ.นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธาร ...
2021-10-12 12:02:05
งานวิจัย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิตินันท์ จักรเพชร ศิษย์เก่าเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข รุ่น 1 รหัส 001 ซ ...
2021-04-08 15:43:35
ข่าวย้อนหลัง